Tankar om Ganelius bok, lek och matematik

Jag har haft några dagar med stressande göromål och möten men sida för sida har jag under nattliga timmar tagit mig igenom det intressanta textinnehållet i nätupplagan av klassikern...

By Lars A. Wern

Posted on October 15th, 2007 | in Lars A. Wern

Jag har haft några dagar med stressande göromål och möten men sida för sida har jag under nattliga timmar tagit mig igenom det intressanta textinnehållet i nätupplagan av klassikern “Introduktion till Matematiken” och det var 4.3 MB av sällsynt givande slag varav jag mest erinrar mig under just denna nattliga timme att helt visst är matematiken en lek och lekar är något mycket större än spel. För den totala läsupplevelsen ska du ha ett stort tack!

 

Den holländske historikern och kulturfilosofen Johan Huizinga ansåg att vår biologiska art borde heta Homo Ludens hellre än Homo Sapiens för vi leker definitivt men särskilt kloka synes vi inte vara, varken idag eller när Huizinga 1933 blev rektor i Leyden och höll ett tal om sin syn på kulturens lekelement.

Leken är äldre än kulturen. Djuren har lekar. Huizinga diskuterade lek och tävlan, lek och rätt, lek och krig , lek och vetande, lek och diktning, lekformer i filosifi och konst, lekelementet i religionen såväl som i den moderna kulturen och i affärslivet samt åts killigt annat men behandlade vad jag vet inte dess roll i matematiken så den insatsen av professor Tord Ganelius är värd att framhållas.

I matematiken är det en sak att se lekar och veta att sådana kan vara på liv och död, en annan sak är att i matematiken se själva verkligheten. Istället för att se matematiken som bara vårt till buds stående verktyg för att beskriva verkligheten via allt bättre förklaringsmodeller har svensken Max Tegmark1 nu lanserat hypotesen att verkligheten är matematik. Han har fått en tanke publicerad som faktiskt väglett mig på den långa vägen fram till teorin om tiden där jag använt för ändamålet enklast möjliga matematik i ett sammandrag på en A4-sid.

Tegmarks mathematical universe hypothesis blev cover story i New Scientist den 15 sept 2007. Förhoppningsvis kommer alla världens matematiker att uppleva en ljusnande framtid.


1professor of physics at the Massachusetts Institute of Technology and scientific director

of the Foundational Questions Institute

Källa: Svenska Matematikersamfundet – MEDLEMSUTSKICKET 15 oktober 2007, Sida 38

Comments are closed.