Rädda Observatoriemuseet!

Ska Sverige få den lägsta arbetslösheten inom EU på hållbar grund 2020 så finns det mycket som kan och bör göras före valet nästa höst. Ett relativt litet steg av stor betydelse för...

By Lars A. Wern

Posted on November 14th, 2013 | in Lars A. Wern

Ska Sverige få den lägsta arbetslösheten inom EU på hållbar grund 2020 så finns det mycket som kan och bör göras före valet nästa höst. Ett relativt litet steg av stor betydelse för utgången kan vara att rädda Observatoriemuseet från nedläggning. Det som behövs är framtidsvisioner och handlingskraft.

Ett reportage i DN.Sthlm 29/10 2013 s 4-5 hade rubriken “Hotat museum – en av svensk forsknings heliga platser”. Det är Observatoriemuseet som beskrivs på det sättet och som möjligen blir nedlagt i december även om drygt 500 personer redan har protesterat i form av en nystartad namninsamling. Den nås på nätet via http://thearticlebay.com/Article/54-Rädda-Observatoriemuseet och på http://thearticlebay.com är mer information presenterad. Resulterar namninsamlingen i många fler namn under november är det troligt att “Stockholms mest glömda museum” vinner sådan uppmärksamhet att flera parter blir villiga att finansiera fortsatt drift.

När Observatoriemuseet var nybyggt fanns det framtidsvisioner som rörde jordnära tillämpningar av observationer, upptäckter och uppfinningar, dvs verksamheten omfattade mer än astronomi. Som ett centrum i “kunskapens kvarter” kring Observatorielunden har platsen ett symboliskt värde för att presentera vår tids framtidsvisioner på historisk grund. Det handlar om vad vi ska arbeta med i konkurrens med omvärlden och om samarbete kring globala utmaningar som är av intresse för oss alla, t ex bättre energianvändning och skydd mot naturkatastrofer.

För namninsamlingen används idag en text som är bilagd nedan. Under november är det som sagt angeläget att få med många fler namn för att rädda Observatoriemuseet från nedläggning i december och det kan gå med stöd från ert håll.

Med vänliga hälsningar,

Lars A Wern
European Patent Attorney
http://www.atcindu.com/advisory


 

http://thearticlebay.com/Article/54-Rädda-Observatoriemuseet används för namninsamlingen följande text:

Undertecknade motsätter oss en nedläggning av Observatoriemuseet. Verksamheten är av ett stort värde och intresse för både vuxna och barn, för stockholmare och turister – alla borde ha tillgång till det värdefulla kulturarvet! Observatoriet byggdes 1753 och bland annat har byggnaden längs väggarna i ett av rummen en världsunik presentation av hur medeltemperaturen har alltsedan 1756 varierat under somrar och vintrar. Platsen passar utmärkt för information till besökare om den globala temperaturstegringen och om naturkatastrofhoten.

“Under årtionden har olika perioders kulturelit vistats här, Carl von Linne, Jonas Alströmer, Ellen Key, Viktor Rydberg, Sonja Kovalevskilj….”. Källa: DN.Sthlm 29/10 2013 Sid 4-5 “Hotat museum – en av svensk forsknings heliga platser”. Även barnen vill absolut ha museet kvar. De tycker att museet är mycket inspirerande oavsett studie- och yrkesval! Bevara det unika kulturarvet i Stockholm!

Comments are closed.