Debatt: Regeringen vill inte att brott mot oss ska utredas

Bedrägerier och rättsövergrepp mot uppfinnare utreds inte i Sverige. Det innebär att Sverige bryter mot EU-lagen och Europakonventionen om mänskliga rättigheter, skriver Håkan Lans och sex...

By Lars A. Wern

Posted on January 28th, 2014 | in Lars A. Wern

Bedrägerier och rättsövergrepp mot uppfinnare utreds inte i Sverige. Det innebär att Sverige bryter mot EU-lagen och Europakonventionen om mänskliga rättigheter, skriver Håkan Lans och sex andra svenska uppfinnare.

 

Både statsministern, Stefan Löfven och till och med hans majestät konungen talar högt och tydligt om vikten av att ta tillvara innovationer och satsa på uppfinnarna.

Under 1900-talet har en stor del av vårt välstånd byggts av tillväxten från företag som skapades av svenska uppfinnare för 50 till 100 år sedan.

Varför sker inte detta i dag? Varför startar inga nya företag med potential att skapa många arbetstillfällen? Nästan alla industriuppfinningar värda mer än 50 miljoner kronor stjäls. Tyvärr görs detta med regeringens goda minne.

Metoderna att stjäla patent och uppfinningar och små innovationsföretag från enskilda uppfinnare är sofistikerade. De följer normalt en välkänd rutin som i branschen, på förekommen anledning, kallas ”Kill the inventor”.

Detta är ett mycket lönsamt och helt riskfritt sätt att tillskansa sig stora värden. Metoden är väldokumenterad och det mesta som stjäls flyttas utomlands. Det är grov organiserad ekonomisk brottslighet som kostar Sverige miljardbelopp i skatteintäkter och arbetstillfällen.

Patentintrång görs i dag rutinmässigt därför att det är helt riskfritt. Trots att det enligt patentlagen är ett grovt brott, som kan ge fängelse i upp till två år, har aldrig något åtal väckts.

I dag är många av landets mest framstående uppfinnare förlamade av juridiska processer, iscensatta av starka företag som ofta kallar sig riskkapitalister. Dessa processer kostar miljoner per år och pågår ibland i mer än tio år. De slutar normalt när uppfinnaren är utblottad och därför förlorat allt.

Allt detta tillåts fortgå därför att Ekobrottsmyndigheten – enligt muntlig information till oss – har fått regeringens uppdrag att ”inte prioritera (läs utreda), brott som riktar sig mot enskilda”. Det är alltså i praktiken riskfritt att begå dessa brott mot denna yrkesgrupp. Vi vill att regeringen svarar på frågan varför.

Såväl Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna som EU-lagstiftningen garanterar skydd för rätten till enskilt ägande. I Sverige gäller egendomsskyddet för alla och även uttryckligt, enligt regeringsformen, skapande yrkesutövare, såsom bildkonstnärer, författare, journalister, fotografer och kompositörer.

Men detsamma gäller tydligen inte för uppfinnares intellektuella egendom. Trots att dessa ofta lagt många års arbete och alla sina besparingar på att utveckla det som stjäls.

Om vi i Sverige ska få nya arbetstillfällen baserade på svenska uppfinningar, eller ”innovationer” som regeringen envisas med att kalla dem, så måste uppfinnarna nu ges samma skydd av lagen som andra kreativa yrkesutövare i dag ser som självklart. Vi kräver likhet inför lagen.

Det finns cirka 70 gånger fler personer som är offentligt avlönade för att prata om uppfinningar än det finns professionella uppfinnare. Regeringen låter innovationspolitiken styras av de herrar som kontrollerar de stora industriföretagen som grundades för 50 till 100 år sedan, trots att ingen av dessa själv gjort någon uppfinning eller startat något innovationsföretag. Nu måste regeringen våga prata med de professionella uppfinnarna, inte bara om dem.

Inom idrotten satsar Sverige på dem som har de allra bästa förutsättningarna att lyckas. Om det vore lika viktigt med nya arbetstillfällen i Sverige, som med OS- och VM-medaljer, så skulle de bästa uppfinnarna få det stöd de behöver.

De professionella uppfinnare, som har visat att de kan utveckla produkter som skapar många arbetstillfällen, måste få stöd av staten och framför allt av rättsväsendet, så att de kan fortsätta uppfinna – i stället för att behöva leva resten av sina liv med processer, som de aldrig kan vinna, mot de företag som valt att stjäla deras uppfinningar.

Anders Widgren, Conny Gustavsson, Lars Wern, Håkan Lans, Johan Ullman, Börje Ramsbro, Anders Swedin, uppfinnare och forskare

Källa: www.di.se/debatt

Comments are closed.