Debatt: Regeringen vill inte att brott mot oss ska utredas

Archive for "Lars A. Wern"

Posted on January 28th, 2014 | in Lars A. Wern

Debatt: Regeringen vill inte att brott mot oss ska utredas

Bedrägerier och rättsövergrepp mot uppfinnare utreds inte i Sverige. Det innebär att Sverige bryter mot EU-lagen och Europakonventionen om mänskliga rättigheter, skriver Håkan Lans och sex andra svenska uppfinnare.

Posted on January 25th, 2014 | in Lars A. Wern

Är uppfinnare riktigt kloka?

De här raderna är liksom mina publicerade texter “Patent i ett vidare perspektiv”, “Ett framtidsperspektiv på patent” och “Ett jobbperspektiv på patent” baserade på erfarenheter som konstruktör inom Ericsson, som uppfinnare med diverse patent i många länder och som patentingenjör med ombudsbehörighet registrerad av Europapatentverket.

Posted on December 4th, 2013 | in Lars A. Wern

Beyond Higgs

While Peter W. Higgs does not like the nicknames “God Particle” and “Higgs Particle”, he received the Nobel Prize in Physics 2013 for predicting an omnipresent phenomenon that gives mass to the building blocks of everything. The universe is described as filled with a “Higgs field” in which his particle is a vibration so perhaps […]

Posted on November 16th, 2013 | in Lars A. Wern

Från lek till Higgsfält

Den holländske historikern och kulturfilosofen Johan Huizinga ansåg att vår biologiska art borde heta Homo Ludens hellre än Homo Sapiens för vi leker definitivt men särskilt kloka synes vi inte vara, varken idag eller när Huizinga 1933 blev rektor i Leyden och höll ett tal om sin syn på kulturens lekelement.

Posted on November 14th, 2013 | in Lars A. Wern

Rädda Observatoriemuseet!

Ska Sverige få den lägsta arbetslösheten inom EU på hållbar grund 2020 så finns det mycket som kan och bör göras före valet nästa höst. Ett relativt litet steg av stor betydelse för utgången kan vara att rädda Observatoriemuseet från nedläggning. Det som behövs är framtidsvisioner och handlingskraft. Ett reportage i DN.Sthlm 29/10 2013 s […]

Posted on August 21st, 2013 | in Lars A. Wern

Ett nytt kosmiskt perspektiv – om mörk energi & mörk materia!

Grundsynen att det är vågor bakom allt har fått mig att tänka just på den oändliga livslängd som förknippas med ljusvågor och med den till dem kopplade elementarpartikeln. Ett försök görs här att se kosmos som en lågfrekvent oscillation kopplad till en elementarpartikel med oändlig livslängd! Enklast beskrivs den oscillationen med hjälp av den mest […]

Posted on August 15th, 2013 | in Lars A. Wern

Mörk materia, mörk energi och två räta linjer i ett nytt perspektiv!

Mörk materia är ett antagande som baseras bl a på att för omloppshastigheter och avstånd kring galaxcentra är ett oväntat samband observerat. Det beskrivs av en horisontell approximativt rät linje och föreslogs av mig i en text om ett nytt kosmiskt perspektiv publicerad i oktober 2009 av Svenska Matematikersamfundet att kunna förklaras av en kalkylerad […]

Posted on October 15th, 2009 | in Lars A. Wern

A New Cosmic Perspective

Swedish Abstract Grundsynen att det är vågor bakom allt har fått mig att tänka just på den oändliga livslängd som förknippas med ljusvågor och med den till dem kopplade elementarpartikeln. Ett försök görs här att se kosmos som en lågfrekvent oscillation kopplad till en elementarpartikel med oändlig livslängd! Enklast beskrivs den oscillationen med hjälp av den mest fundamentala formen […]

Posted on May 15th, 2009 | in Lars A. Wern

Om Sanningen

On Truth behandlar ett stort ämne i en lit en bok med bara 101 sidor. Den är författad av Harry G. Frankfurt, filosof och professor emeritus vid Princeton University, och utgiven av Alfred A. Knopf, New York, 2006. Ett år tidigare hade författaren släppt sin uppmärksammade bok On Bullshit, Princeton University Press, 2005. Om denna skriver han i inledningen […]

Posted on October 15th, 2007 | in Lars A. Wern

Tankar om Ganelius bok, lek och matematik

Jag har haft några dagar med stressande göromål och möten men sida för sida har jag under nattliga timmar tagit mig igenom det intressanta textinnehållet i nätupplagan av klassikern “Introduktion till Matematiken” och det var 4.3 MB av sällsynt givande slag varav jag mest erinrar mig under just denna nattliga timme att helt visst är matematiken en lek och […]

1 2