Beyond your Limits

The world as we know it, harsh & fragile at the same time, is the only path for your enlightenment. Beyond your own perception of reality, is there another common reality of consciousness that we do not realise exists and the way to this reality goes throughout the knowing and beyond your own limits.

Latest posts

posted on January 28th, 2014 | in Lars A. Wern

Debatt: Regeringen vill inte att brott mot oss ska utredas

Bedrägerier och rättsövergrepp mot uppfinnare utreds inte i Sverige. Det innebär att Sverige bryter mot EU-lagen och Europakonventionen om mänskliga rättigheter, skriver Håkan Lans och sex andra svenska uppfinnare.

posted on January 25th, 2014 | in Lars A. Wern

Är uppfinnare riktigt kloka?

De här raderna är liksom mina publicerade texter “Patent i ett vidare perspektiv”, “Ett framtidsperspektiv på patent” och “Ett jobbperspektiv på patent” baserade på erfarenheter som konstruktör inom Ericsson, som uppfinnare med diverse patent i många länder och som patentingenjör med ombudsbehörighet registrerad av Europapatentverket.

posted on December 4th, 2013 | in Lars A. Wern

Beyond Higgs

While Peter W. Higgs does not like the nicknames “God Particle” and “Higgs Particle”, he received the Nobel Prize in Physics 2013 for predicting an omnipresent phenomenon that gives mass to the building blocks of everything. The universe is described as filled with a “Higgs field” in which his particle is a vibration so perhaps […]

posted on November 16th, 2013 | in Lars A. Wern

Från lek till Higgsfält

Den holländske historikern och kulturfilosofen Johan Huizinga ansåg att vår biologiska art borde heta Homo Ludens hellre än Homo Sapiens för vi leker definitivt men särskilt kloka synes vi inte vara, varken idag eller när Huizinga 1933 blev rektor i Leyden och höll ett tal om sin syn på kulturens lekelement.

posted on November 14th, 2013 | in Lars A. Wern

Rädda Observatoriemuseet!

Ska Sverige få den lägsta arbetslösheten inom EU på hållbar grund 2020 så finns det mycket som kan och bör göras före valet nästa höst. Ett relativt litet steg av stor betydelse för utgången kan vara att rädda Observatoriemuseet från nedläggning. Det som behövs är framtidsvisioner och handlingskraft. Ett reportage i DN.Sthlm 29/10 2013 s […]

posted on August 21st, 2013 | in Lars A. Wern

Ett nytt kosmiskt perspektiv – om mörk energi & mörk materia!

Grundsynen att det är vågor bakom allt har fått mig att tänka just på den oändliga livslängd som förknippas med ljusvågor och med den till dem kopplade elementarpartikeln. Ett försök görs här att se kosmos som en lågfrekvent oscillation kopplad till en elementarpartikel med oändlig livslängd! Enklast beskrivs den oscillationen med hjälp av den mest […]

About